Lyhyt katsaus kokonaisarkkitehtuurin toimintaympäristöön

Taustaa Haastattelin 26 eri yrityksen edustajaa selvittääkseni arkkitehtuurin haasteita. Noin puolet haastateltavista tunnustivat tuntevansa arkkitehtuuria vain vähän ja noin puolet tunsivat toimialan. Yritysten liikevaihdot vaihtelivat 10 miljoonasta 1500 miljoonaan...

Nyt jos koskaan kannattaa tukea suomalaista työtä

Suomalaiset haluavat todistetusti tukea suomalaista tuotantoa ostamalla kotimaisia tuotteita ja palveluita. Haluamme myös todennäköisesti jatkossakin antaa tukea kotimaisuudelle.  Kotimainen tuotanto on monelle Suomalaiselle yrityksille ylpeyden aihe, eikä suotta....

Onko tarve tehostaa ja yhtenäistää toimintaa?

Prosessit kyllä tiedostetaan, mutta prosesseja ei kunnolla tunneta. Toiminta on hajanaista, ja usein myös ovat sopimatta yritystason periaatteet, sekä toiminnalliset rakenteet. Seurauksena on, tapahtumat jäävät hyvin ratkaisematta / keskeneräisiksi. Ratkaistut asiat...

Konsultoimme asiakkaan liiketoimintamallin ja toimintamallin muotoillussa. Suunnittelussa keskeisintä on asiakaslähtöisyys, tuotelähtöisyys, organisaation perustehtävää tukevat toiminnot, tiedot, teknologiat ja toiminnan mitattavuus.

#asiakasymmärrys Avaamme toimintamallit, jotta asiakas saa jotain ainutlaatuista.

#tehokkuus Lupaamme kehittää toimintaa mahdollisimman kyvykkääksi, jotta asiakas saa nopeasti laadukasta palvelua.

#palvelutakuu Toteuttaa palvelutuotannon asiat sovitusti ja samalla turvaamalla toiminnan jatkuvuus.

#liiketoimintamalli #toimintamalli #ydinprosessi #toiminnankehittäminen #prosessienkehittäminen  #muutostenhallinta #tiedonhallinta #toimintaarkkitehtuuri #tietoarkkintehtuuri #järjestelmäarkkitehtuuri #teknologiaarkkitehtuuri #kokonaisarkkitehtuuri #togaf #jhs179 #archimate #uml #liikkeenjohdonkonsultti #jatkuvuus

Kysyntä. Kuvauksissa on oleellista löytää asiakas, mitä tuotteita tai palveluita asiakkaat tarvitsevat ja mikä looginen tapahtumaketju syntyy eri palveluiden käytöstä.

Tarjonta. Yritys / organisaatio vastaa kysyntään tarjonnalla, jossa asiakkaille tuotetaan arvoa tuotteen tai palvelun muodossa. Liiketoimintapalveluiden tuottamiseen tarvitaan erilaista kyvykkyyttä, jota organisaatio tuottaa.

Mallinnus. Arkkitehtuurin työkaluilla mallinnetaan koko ekosysteemi ja visuaalisella tarkastelulla nähdään erilaisten elementtien väliset yhteydet ja riippuvuudet toisiinsa (kardinaliteetit). Arkkitehtuurityön toteuttamiseen tarvitaan erilaisia menetelmiä, työkaluja ja kyvykkyyttä, jossa haluttu lopputulos määrittelee toteutustavan.

PALVELULUETTELO

Tavoitteena on auttaa asiakkaitamme toiminnan harmonisoimisessa ja tuottavuuden kehittämisessä arkkitehtuurin keinoin. Lähdemme liikkeelle kartoittamalla toiminnan haasteet, tarpeet ja luomalla mitattavat tavoitteet.

Sovi aika ilmaiseen kartoitukseen!

Palvelumuotoilu

Mallinnetaan asiakkaan käyttötilanteet eri kontaktipisteissä. Palvelumuotoilulla opimme tuntemaan asiakkaat aidoimmillaan, asiakkaiden käyttäytymiset eri tilanteissa, sekä tunnistamaan paremmin asiakkaiden todelliset tarpeet ja mahdolliset kipupisteet. Samalla tunnistetaan episodit, jotka johtavat mm. ostopäätöksiin tai ne loput kymmenen hukattua mahdollisuutta.

Prosessipalvelu

Konsultoidaan prosessiin liittyvissä asioissa. Kuvataan mm. prosessikartta, toimintamallit, tapahtumien kulku… Lisäksi on varmistettava prosessien välinen yhteen toimivuus. Prosessin tuotos määrittelee käytettävät menetelmät, työkalut ja eri toimijoiden kyvykkyydet.

Tietopalvelu

Konsultoidaan tiedonhallinnan liiketoiminnallisen tiedon näkökulmasta koko tiedon matka. Mallinnuksessa on tärkeää avata tiedon rakenne, sekä tietoa käyttävät prosessit ja järjestelmät.

Jatkuvuuspalvelu

Konsultoimme toiminnan jatkuvuuden näkökulmasta palvelutuotantoa, jossa keskeisintä on tunnustaa kriittiset menestystekijät, prosessit ja prosessien toimijat. Tarkoituksena on turvata palveluiden saatavuus toiminnan aukioloaikana. Riskienhallinnan näkökulmasta tämä tarkoittaa, että on tunnistettava mahdolliset häiriötekijät ja poikkeamat, sekä varautumista.

Jatkuvan kehittämisen palvelu

Jatkuvan kehittämisen mallissa kehitetään pienissä iteraatioissa, jotta uusien ratkaisujen käyttöönotto olisi mahdollisimman kevyt.
Tärkeää on luoda toiminnalle mittarit, jolloin voidaan osoittaa tehokkuus, kustannus-vaikutukset ja laadun paraneminen. Helpoimmat pikavoitot saavutetaan tutkimalla häiriöhallinnan prosesseja.

Neuvontapalvelu

Arkkitehtuurissa konsultoidaan organisaation MDM-tiedonhallintaa, sekä arkkitehtuurin perinteisessä mielessä toimintaa ja teknologiaa.

Resurssipalvelu

Tarjotaan arkkitehtuurisia resursseja erilaisiin projekteihin, kehitys ja ylläpitotehtäviin.

Mentorointipalvelu

Valmennetaan organisaation asiantuntija arkkitehtuurin saloihin. Luodaan yhteinen tavoite, vaiheistetaan, mitataan ja opitaan lisää.

HINNOITTELU (ilman alv.)

Koko S M L XL
Päiviä /kk 1 2 3 5
Hinta /€ 650,00 1.260,00 1.845,00 3.000,00
Workshop €/pv 450,00 450,00 450,00 450,00
Lisäpäivä €/pv 800,00 775,00 750,00 750,00

Ole yhteydessä jo tänään:

Together We Are Better!