Lyhyt katsaus kokonaisarkkitehtuurin toimintaympäristöön

Taustaa Haastattelin 26 eri yrityksen edustajaa selvittääkseni arkkitehtuurin haasteita. Noin puolet haastateltavista tunnustivat tuntevansa arkkitehtuuria vain vähän ja noin puolet tunsivat toimialan. Yritysten liikevaihdot vaihtelivat 10 miljoonasta 1500 miljoonaan...

Nyt jos koskaan kannattaa tukea suomalaista työtä

Suomalaiset haluavat todistetusti tukea suomalaista tuotantoa ostamalla kotimaisia tuotteita ja palveluita. Haluamme myös todennäköisesti jatkossakin antaa tukea kotimaisuudelle.  Kotimainen tuotanto on monelle Suomalaiselle yrityksille ylpeyden aihe, eikä suotta....

Onko tarve tehostaa ja yhtenäistää toimintaa?

Prosessit kyllä tiedostetaan, mutta prosesseja ei kunnolla tunneta. Toiminta on hajanaista, ja usein myös ovat sopimatta yritystason periaatteet, sekä toiminnalliset rakenteet. Seurauksena on, tapahtumat jäävät hyvin ratkaisematta / keskeneräisiksi. Ratkaistut asiat...

Konsultoimme

asiakkaan toimintaympäristön mallinnuksesta palvelupolkuun, organisaation ydinprosesseista aina prosessien automatisointiin. Suunnittelussa keskeisintä on asiakaan arvo, organisaation perustehtävää tukevat kyvykkyydet, tiedonhallinta ja toiminnan arvovirta.

#operointi #ylläpito #kehittäminen #prosessienkehittäminen #muutostenhallinta #jatkuvuus #toiminnankehittäminen #tiedonhallinta #järjestelmäarkkitehtuuri #kokonaisarkkitehtuuri #tiedonhallinta #togaf #jhs179 #ict #liikkeenjohdonkonsultti

Konsultoinnin näkökulmien painotukset

Konsultoinnissa voidaan painottaa tarpeen mukaisesti erilaisia näkökulmia. Tällä hetkellä yleisin näkökulma on tiedolla johtamisen näkökulma ja toinen on toiminnan kehittämisen näkökulma. Näille kaikille näkökulmille yhteistä on tehokkuuden, laadun, luotettavuuden ja mitattavuuden parantaminen.

Johtamisen näkökulma

Substanssi näkökulma

Tiedolla johtaminen

Laadulla johtaminen

Toiminnan kehittämisen näkökulma

Teknologian kehittämisen näkökulma

Jatkuvuuden näkökulma

Jatkuva kehittämisen näkökulma

Etenemisen vaiheet

”Kartoituksessa” tehdään arvio konsultoinnin tarpeellisuudesta. ”Nykytila” vaiheessa tarkastellaan operoinnin -ja kehitysprosessit. ”Tavoitetilassa” meillä on arkkitehtuurivisio, joka ohjaa kehittämistä. Toinen kehittämisen näkökulma on toiminnankehittäminen.
“Ratkaisu” vaiheessa valitaan ratkaisu (ratkaisuehdotuksia voi olla useita), määritellään laajuus, resurssit, aikataulu, hintalappu ja tehdään etenemissuunnitelma. “Toteutus” vaiheessa lähdetään ensin suunnittelemaan valittua ratkaisua, työkokonaisuus ositetaan ja valittujen kehityspakettien ajatuksella vaiheistamisella. “Operoinnissa” tarkastellaan tuotantoympäristön toimivuus ja vaikuttavuus.

Kartoitus

Katsomme “pellin alle”, selvitämme lähtötilanteen, valitaan kohdealue, kartoitetaan haasteet ja tarpeet, sekä tehdään arvio konsultoinnin tarpeellisuudesta.
Sovi aika ilmaiseen kartoitukseen.

Nykytila

Tehdään toiminta-alueen pohjapiirustus, jossa kuvataan keskeiset elementit, elementtien väliset suhteet, ydinprosessit / Core – palvelut, liiketoimintatiedon tietovirrat ja eri toimijoiden roolitukset. Kuvauksissa on otettava kantaa eri sidosryhmiin ja kohdealueen tarkkuustasoon.

Tavoitetila

Ratkaistaan toiminnan tarpeet, haasteet ja tarvittaessa täsmennetään arkkitehtuurin hyväksymiskriteerit (SAC). Pohjalla tulisi olla kokonaisarkkitehtuurivisio.
Uuteen versioon valitaan priorisoitu MVP – mukainen tehtäväluettelo (SDP), jotta asetetut tavoitteet ja palvelutasot (SLR) toteutuisivat.

Ratkaisu

Pohjalla voi olla useampia vaihtoehtoja, joista valitaan toteutettavalle kohteelle optimaalisin ratkaisu. Ratkaisua valittaessa tarvitaan yhteistyötä osa-alueen sidosryhmien kanssa, jotta ratkaisu olisi mahdollisimman kestävä ja kokonaisarkkitehtuurin rakenteisiin yhteensopiva.

Toteutus

Valittu ratkaisu ja ratkaisun laajuus määrittelevät toteutustavan. Toteutustapoja voisi olla esimerkiksi konseptikokeilu, projekti tai jokin jatkuvan kehittämisen malleista.

Toteutus ajoitetaan optimaalisimpaan muutossykliin.

Julkaisu

Ennen julkaisua huolehditaan mm. ohjeistuksista, koulutuksista, käyttöoikeuksista, tukimalleista yms.

Uusi versio julkaistaan tuotantoympäristöön ja samalla muutosviestinnässä kerrotaan muuttuneet kohteet ja vaikutus.

Hyötyjen jälkiarviointi

Tehdään julkaistun version hyötyjen jälkiarviointi, tarkastellaan toiminnan tehokkuus, opitaan ja annetaan palaute seuraavaan iteraatioon.

Jälkimarkkinointi

Pidetään huolta asiakkaistamme ns. kestävän kehityksenmallin mukaisesti.

Hinnoittelu (ilman alv.)

Koko S M L XL
Päiviä /kk 1 2 3 5
Hinta /€ 650,00 1.260,00 1.845,00 3.000,00
Workshop €/pv 450,00 450,00 450,00 450,00
Lisäpäivä €/pv 800,00 775,00 750,00 750,00

Ole yhteydessä jo tänään:

Together We Are Better!