Lyhyt katsaus kokonaisarkkitehtuurin toimintaympäristöön

Taustaa Haastattelin 26 eri yrityksen edustajaa selvittääkseni arkkitehtuurin haasteita. Noin puolet haastateltavista tunnustivat tuntevansa arkkitehtuuria vain vähän ja noin puolet tunsivat toimialan. Yritysten liikevaihdot vaihtelivat 10 miljoonasta 1500 miljoonaan...

Nyt jos koskaan kannattaa tukea suomalaista työtä

Suomalaiset haluavat todistetusti tukea suomalaista tuotantoa ostamalla kotimaisia tuotteita ja palveluita. Haluamme myös todennäköisesti jatkossakin antaa tukea kotimaisuudelle.  Kotimainen tuotanto on monelle Suomalaiselle yrityksille ylpeyden aihe, eikä suotta....

Onko tarve tehostaa ja yhtenäistää toimintaa?

Prosessit kyllä tiedostetaan, mutta prosesseja ei kunnolla tunneta. Toiminta on hajanaista, ja usein myös ovat sopimatta yritystason periaatteet, sekä toiminnalliset rakenteet. Seurauksena on, tapahtumat jäävät hyvin ratkaisematta / keskeneräisiksi. Ratkaistut asiat...

Konsultoimme asiakkaan toimintaympäristön mallinnuksesta palvelupolkuun, organisaation ydinprosesseista aina prosessien automatisointiin. Suunnittelussa keskeisintä on asiakaan arvo, organisaation perustehtävää tukevat kyvykkyydet, tiedonhallinta ja toiminnan arvovirta.


Teemme asiakkaasta parempia

#asiakasymmärrys Lupaamme opetella asiakkaamme liiketoimintamallin, jotta me yhdessä olisimme mahdolisimman tehokkaita.
#tehokkuus Lupaamme kehittää asiakkaamme toimintaa mahdollisimman kyvykkääksi poistamalla hukkaa ja rakentamalla toiminnalle tehokkuutta.
#palvelutakuu Takuu on toteuttaa palvelutuotannon asiat määritellysti ja sovitusti, sekä tarvittaessa käyttää hyväksi kumppaniverkoston kyvykkyyksiä. Kumppanuudessa käytämme hyväksi palveluntason hallintaa.

PALVELULUETTELO

Palvelu on tapa tuottaa asiakkaalle arvoa, niin että asiakkaan ei tarvitse sitoa resursseja ja ottaa ylimääräistä riskiä. Palvelu on myös ”kieli”, josta on irrotettu tekniikan sanasto ja käsitteet. Markkinoiden kysyntään vastaamme tarjonnalla, jonka ilmentymä on muotoaan palveluluettelo.

Kartoitus

Tavoitteena on auttaa asiakkaitamme toiminnan harmonisoimisessa ja toiminnan kehittämisessä. Lähdemme liikkeelle kartoittamalla tarpeet, haasteet ja kehittämisen kohteen.

Sovi aika ilmaiseen kartoitukseen.

Palvelumuotoilu

Mallinnetaan asiakkaan palvelupolun matka. Palvelumuotoilulla opimme tuntemaan asiakkaat aidoimmillaan, asiakkaiden käyttäytymiset eri tilanteissa, sekä tunnistamaan paremmin asiakkaiden todelliset tarpeet ja kipupisteet. Samalla tunnistetaan episodit, jotka johtavat mm. ostopäätöksiin tai ne loput kymmenen hukattua mahdollisuutta. Seuraavaksi palvelupolkuun ”liimataan” kyvykkyydet, joilla palveluita tuotetaan.

Prosessipalvelu

Konsultoidaan prosessiin liittyvissä asioissa. Kuvataan mm. prosessikartta, toimintamallit, prosessien yhteensopivuus, prosessin sanasto, omistajuus, mittarit, käynnistävä tekijä, toimijat, roolit ja toiminnot. Lisäksi on varmistettava prosessien välinen yhteen toimivuus eri rajapinnoissa. Prosessin tuotos määrittelee käytettävät menetelmät, työkalut ja eri toimijoiden kyvykkyydet.

Tietopalvelu

Konsultoidaan tiedonhallinnan liiketoiminnallisen tiedon näkökulmasta koko tiedon elinkaaren matka luonnista arkistointiin. Tärkeää avata tiedon rakenne, käsitemalli, tietoa käyttävät prosessit ja järjestelmät, sidosryhmien että järjestelmien väliset tietovirrat. Tarvittaessa mallinnetaan myös asianhallintaa ja dokumenttien tiedonhallinta, sekä datajärven ER-mallinnusta.

Jatkuvuuspalvelu

Konsultoimme organisaation jatkuvuuden näkökulmasta liiketoimintaa ja palvelutuotantoa, jossa keskeisintä on tunnustaa kriittiset menestystekijät, prosessit ja prosessien toimijat.

Tarkoituksena on turvata palveluiden saatavuus toiminnan aukioloaikana.

Riskienhallinnan näkökulmasta tämä tarkoittaa, että on tunnistettava mahdolliset häiriötekijät ja poikkeamat, sekä varautumista poikkeustilanteisiin.

Jatkuvan kehittämisen palvelu

Jatkuvan kehittämisen mallissa kehitetään pienissä iteraatioissa, jotta uusien ratkaisujen käyttöönotto olisi mahdollisimman kevyt ja opitaan uusista ratkaisuista.
Tärkeää on luoda kehitystoiminnalle mittarit, jolloin voidaan osoittaa toiminnan tehokkuus, kustannusvaikutukset ja laadun paranemisella.
Helpoimmat pikavoitot saavutetaan tutkimalla häiriöhallinnan prosesseja, jossa häiriöitä esiintyy tiettyyn komponenttiin.

Neuvontapalvelu

Arkkitehtuurissa konsultoidaan organisaation tiedonhallintaa, sekä arkkitehtuurin perinteisessä mielessä toiminta-, järjestelmä- ja teknologiakerrokset.

Resurssipalvelu

Tarjotaan arkkitehtuurisia resursseja erilaisiin projekteihin, kehitys tai ylläpitotehtäviin.

Mentorointipalvelu

Valmennetaan organisaation asiantuntija arkkitehtuurin saloihin (testi: sinä joka juuri luit tämän sisällön, voitit juuri ilmaisen leivoksen ja kahvin). Luodaan yhteinen smart’n mukainen tavoite, vaiheistetaan, opitaan, mitataan ja opitaan lisää.

Konsultoinnin näkökulmien painotukset

Konsultoinnissa voidaan painottaa tarpeen mukaisesti erilaisia näkökulmia. Tällä hetkellä yleisimmät näkökulmat ovat tiedolla johtamisen näkökulma ja teknologian kehittämisen näkökulmat. Näille kaikille näkökulmille yhteisiä ovat tuottavuuden, luotettavuuden ja mitattavuuden parantaminen.

Johtamisen näkökulma

Tiedolla johtaminen

Laadulla johtaminen

Muutosjohtaminen

Toiminnan kehittämisen näkökulma

Teknologian kehittämisen näkökulma

Substanssi näkökulma

Jatkuvan kehittämisen näkökulma

Jatkuvuuden näkökulma

ETENEMISEN VAIHEET

Arkkitehtuurivisio on suunnittelutyön alkaessa luotu näkymä tulevaisuuteen, kokonaiskuva tunnistetuista sidosryhmistä, palveluiden ja toiminnan kehittämistarpeista ja vaatimuksista. Vision tehtävänä on varmistaa, että suunniteltu kohde ovat kaikille selkeänä ajatuksena.

Kokeilukulttuuri on nyt IN. Kokeilut voivat muuttaa jopa organisaation visioita ja jossain organisaatiossa jopa mitataan kokeiluja (experiment). Kokeilumalli sopii parhaiten ketteriin organisaatioihin, joissa voidaan tehdä nopeitakin kokeiluja jopa ”laatikon” ulkopuoleltakin. Parhaimmat kokeilut etenevät koemarkkinointiin ja voi syntyä uusia business-alueita.
Isoissa tuote tai palvelukokeiluissa kannattaa käyttää “Proof of Concept” mallia.

Kartoitus

Katsomme “pellin alle”, selvitämme lähtötilanteen, valitaan kohdealue, kartoitetaan haasteet ja tarpeet, sekä tehdään arvio konsultoinnin tarpeellisuudesta.
Sovi aika ilmaiseen kartoitukseen.

Nykytila

Tehdään toiminta-alueen pohjapiirustus, jossa kuvataan keskeiset elementit, elementtien väliset suhteet, ydinprosessit / Core – palvelut, liiketoimintatiedon tietovirrat ja eri toimijoiden roolitukset. Kuvauksissa on otettava kantaa eri sidosryhmiin ja kohdealueen tarkkuustasoon.

Tavoitetila

Ratkaistaan toiminnan tarpeet, haasteet ja tarvittaessa täsmennetään arkkitehtuurin hyväksymiskriteerit (SAC). Pohjalla tulisi olla kokonaisarkkitehtuurivisio.

Ratkaisu

Pohjalla voi olla useampia vaihtoehtoja, joista valitaan toteutettavalle kohteelle optimaalisin ratkaisu. Ratkaisua valittaessa tarvitaan yhteistyötä osa-alueen sidosryhmien kanssa, jotta ratkaisu olisi mahdollisimman kestävä ja kokonaisarkkitehtuurin rakenteisiin yhteensopiva.

Toteutus

Valittu ratkaisu ja ratkaisun laajuus määrittelevät toteutustavan. Toteutustapoja voisi olla esimerkiksi konseptikokeilu, projekti tai jokin jatkuvan kehittämisen malleista.

Toteutus ajoitetaan optimaalisimpaan muutossykliin.

Julkaisu

Ennen julkaisua huolehditaan mm. ohjeistuksista, koulutuksista, käyttöoikeuksista, tukimalleista yms.

Uusi versio julkaistaan tuotantoympäristöön ja samalla muutosviestinnässä kerrotaan muuttuneet kohteet ja vaikutus.

Hyötyjen jälkiarviointi

Tehdään julkaistun version hyötyjen jälkiarviointi, tarkastellaan toiminnan tehokkuus, opitaan ja annetaan palaute seuraavaan iteraatioon.

Jälkimarkkinointi

Pidetään huolta asiakkaistamme kestävän kehityksen ja jatkuvuuden mukaisesti.

#ydintoiminta #liiketoimintamalli #toiminnankehittäminen #prosessienkehittäminen #kehittäminen  #muutostenhallinta #tiedonhallinta #toimintaarkkitehtuuri #tietoarkkintehtuuri #järjestelmäarkkitehtuuri #teknologiaarkkitehtuuri #kokonaisarkkitehtuuri #togaf #jhs179 #archimate #uml #liikkeenjohdonkonsultti #jatkuvuus

HINNOITTELU (ilman alv.)

Koko S M L XL
Päiviä /kk 1 2 3 5
Hinta /€ 650,00 1.260,00 1.845,00 3.000,00
Workshop €/pv 450,00 450,00 450,00 450,00
Lisäpäivä €/pv 800,00 775,00 750,00 750,00

Ole yhteydessä jo tänään:

Together We Are Better!

×

Hello!

Klikkaa tästä tummasta kentästä, jos haluat lähettää sähköpostin tai vaaleasta kentästä, jos haluat viestit WhatsAppiin Markkinointi

× Kuinka voin olla avuksi?