Lyhyt katsaus kokonaisarkkitehtuurin toimintaympäristöön

Taustaa Haastattelin 26 eri yrityksen edustajaa selvittääkseni arkkitehtuurin haasteita. Noin puolet haastateltavista tunnustivat tuntevansa arkkitehtuuria vain vähän ja noin puolet tunsivat toimialan. Yritysten liikevaihdot vaihtelivat 10 miljoonasta 1500 miljoonaan...

Nyt jos koskaan kannattaa tukea suomalaista työtä

Suomalaiset haluavat todistetusti tukea suomalaista tuotantoa ostamalla kotimaisia tuotteita ja palveluita. Haluamme myös todennäköisesti jatkossakin antaa tukea kotimaisuudelle.  Kotimainen tuotanto on monelle Suomalaiselle yrityksille ylpeyden aihe, eikä suotta....

Onko tarve tehostaa ja yhtenäistää toimintaa?

Prosessit kyllä tiedostetaan, mutta prosesseja ei kunnolla tunneta. Toiminta on hajanaista, ja usein myös ovat sopimatta yritystason periaatteet, sekä toiminnalliset rakenteet. Seurauksena on, tapahtumat jäävät hyvin ratkaisematta / keskeneräisiksi. Ratkaistut asiat...

Konsultoimme asiakkaan liiketoiminta- ja toimintamallit, joiden suunnittelussa keskeisintä on asiakaslähtöisyys ja tieto. Toiminta käynnistyy ilmaisella tarvekartoituksella. Tarkemmin arkkitehtuurista … 

PALVELULUETTELO

Tavoitteena on auttaa asiakkaitamme toiminnan harmonisoimisessa ja kehitystyössä löytää ko. toiminta-alueen haasteet ja mahdollisuudet, sekä löytää keinot muutosten toteuttamiseen.

Tarvekartoitus

Kartoitetaan konsultoinnin tarpeet.
Valitaan kohdealue, sovitaan tavoitteet ja tehdään ratkaisusta tarjous.

Palvelumuotoilu

Mallinnetaan asiakkaan käyttötilanteet eri kontaktipisteissä. Palvelumuotoilulla opimme tuntemaan asiakkaat aidoimmillaan, asiakkaiden käyttäytymiset eri tilanteissa, sekä tunnistamaan paremmin asiakkaiden todelliset tarpeet ja mahdolliset kipupisteet. Samalla tunnistetaan episodit, jotka johtavat mm. ostopäätöksiin tai ne loput kymmenen hukattua mahdollisuutta. 

Resurssipalvelu

Tarjotaan arkkitehtuurisia resursseja erilaisiin projekteihin, kehitys ja ylläpitotehtäviin. 

Konsultointi

Arkkitehtuurissa konsultoidaan perinteisessä mielessä toimintaa ja teknologiaa.

Prosessi

Konsultoidaan prosessiin liittyvissä asioissa, kuten mm. prosessikartta, toimintamallit, tapahtumien kulku… lisäksi on löydettävä ydinprosessit ja varmistettava prosessien välinen yhteen toimivuus. Prosessin tuotos määrittelee käytettävät menetelmät ja työkalut.

Valmennus

Valmennetaan organisaation asiantuntija arkkitehtuurin saloihin. Luodaan yhteinen tavoite, vaiheistetaan ja opitaan lisää. 

Mallinnus

Mallinnusta toteutetaan organisaation hallintamallin mukaisesti, jossa tulee tunnistaa kokonaisarkkitehtuurin rakenne.

Data

Konsultoidaan konseptuaalisen ja proseduaalisen tietojen näkökulmasta koko tiedon elinkaari, jossa keskeisenä osana ydin- ja operatiivisten tietojen hallinta. Tärkeää on avata tiedon rakenne, sekä tietoa käyttävät prosessit ja järjestelmät.

Jatkuvuus

Jatkuvuuden näkökulmasta tarkastellaan palvelutuotantoa, jossa keskeisintä on tunnustaa kriittiset prosessit ja prosessien toimijat. Tarkoituksena on turvata palveluiden saatavuus. Riskienhallinnan näkökulmasta tämä tarkoittaa, että on tunnistettava mahdolliset häiriötekijät, poikkeamat ja varautua luomalla toimet mahdollisimman nopeaan normalisointiin.

HINNOITTELU

Kehitystyö

100,00 €/h + alv

Tukipalvelu

480,00 €/pv + alv

PALVELULUPAUS

#asiakasymmärrys Avaamme toimintamallit, jotta asiakas saa jotain ainutlaatuista.

#tehokkuus Lupaamme kehittää toimintaa mahdollisimman kyvykkääksi, jotta ulkoinen asiakas saa laadukasta palvelua.

#palvelutakuu Toteuttaa palvelutuotannon asiat sovitusti ja samalla turvaamalla toiminnan jatkuvuus.

#liiketoimintamalli #toimintamalli #ydinprosessi #toiminnankehittäminen #prosessienkehittäminen #muutostenhallinta #tiedonhallinta #toimintaarkkitehtuuri #tietoarkkintehtuuri #järjestelmäarkkitehtuuri #teknologiaarkkitehtuuri #kokonaisarkkitehtuuri #jatkuvuus #togaf #jhs179 #archimate #uml 

Ole yhteydessä jo tänään:

Together We Are Better!