Prosessit kyllä tiedostetaan, mutta prosesseja ei kunnolla tunneta. Toiminta on hajanaista, ja usein myös ovat sopimatta yritystason periaatteet, sekä toiminnalliset rakenteet.

Seurauksena on,

  • tapahtumat jäävät hyvin ratkaisematta / keskeneräisiksi.
  • Ratkaistut asiat tehdään usein vähän eri tavalla ja samalla mitattavuus kärsii. 
  • Usein myös vastuut jäävät epäselviksi ja samalla jäävät toimintatavat sopimatta. Toimintapoja olisi hyvä yhtenäistää.
  • Yksi haaste on myös tiedonhallinta. Tietoja ylläpidetään monessa eri sovelluksessa, jolloin tiedon eheyteen ei voi täysin luottaa. Ei tunneta tietoja käyttäviä prosesseja, järjestelmiä ja tiedon elinkaarta.
  • Tiedon etsimiseen kuluu paljon aikaa. Esimerkkinä haku kohteista voisivat olla erilaiset tuotetiedot, palveluomaisuus- ja ydin tiedot. Oma lukunsa on sitten tapahtumatason tiedot, jotka kertovat mm. tehokkuudesta.

Haluatko kuulla näistä?