Tarjottavat palvelut

Palvelu on tapa tuottaa asiakkaalle arvoa, niin että asiakkaan ei tarvitse sitoa resursseja, eikä ottaa riskejä. Palvelu on myös ”kieli”, josta on irrotettu pois tekniikan sanasto. Markkinoiden kysyntään vastaamme tarjonnalla, jonka ilmentymä on muotoaan palveluluettelo.

Hyvänä esimerkkinä ovat

  • Ravintolapalvelu, jossa alan yrittäjä rakentaa palvelukokonaisuuden ja jossa yksi palvelun ilmentymä on ruokalista. Asiakas tilaa ateriakokonaisuuden, jossa asiakasta kiinnostaa tasalaatuinen tuote makuelämyksineen ja tietenkin hinta. Hyvä asiakaspalvelu on ekstraa ja jopa kilpailijoista erottuva tekijä.
  • Kuljetuspalvelu, jossa taksiyrittäjä rakentaa kuljetuspalvelukokonaisuuden ja tarjoaa kuljetuspalveluitaan asiakkaille paikasta a paikkaan b nopeimmalla mahdollisella tavalla. Tiedossa ovat myös hinta- ja palvelutaso ja asiakasta ei sinänsä kiinnosta tekniikka.

Palveluluettelo

U

Kartoitus

Tavoitteena on auttaa asiakkaitamme toiminnan harmonisoimisessa ja toiminnan kehittämisessä. Lähdemme liikkeelle kartoittamalla tarpeet, haasteet ja kehittämisen kohteen. Sovi aika ilmaiseen kartoitukseen. 
Sovi aika ilmaiseen kartoitukseen.

Palvelumuotoilu

Mallinnetaan asiakkaan palvelupolun matka. Palvelumuotoilulla opimme tuntemaan asiakkaat aidoimmillaan, asiakkaiden käyttäytymiset eri tilanteissa, sekä tunnistamaan paremmin asiakkaiden todelliset tarpeet ja kipupisteet. Samalla tunnistetaan episodit, jotka johtavat mm. ostopäätöksiin tai ne loput kymmenen hukattua mahdollisuutta. Seuraavaksi palvelupolkuun ”liimataan” kyvykkyydet, joilla palveluita tuotetaan.

Neuvonta

Arkkitehtuurissa konsultoidaan organisaation tiedonhallintaa (Core palvelu), sekä arkkitehtuurin perinteisessä mielessä toiminta-, tieto-, järjestelmä- ja teknologiakerrokset.

l

Mallinnus

Mallinnuksen tarkoitus on visualisoida koko toimintaympäristö, jolloin on helppo havainnoida toimijat (hlö ja järjestelmät) ja eri toimijoiden suhteet, mitä kukin toimija tekee, sekä tapahtumien ja tietojen kulku. Syvemmällä tasolla voidaan kuvata mm. ohjelmistot, tiedot yms. elementit, sekä elementtien yhteen kulku.

w

Mentorointi

Valmennetaan organisaation asiantuntija arkkitehtuurin saloihin.  Luodaan yhteinen smart’n mukainen tavoite, vaiheistetaan ja opitaan.

u

Ehkä

Harkinnassa ovat myös projekti, DevOpps, Kanban, Scrum, Safe ja ITIL – palvelut.

Ole yhteydessä jo tänään:

Together We Are Better!