Tarjottavat palvelut

Palvelu on tapa tuottaa asiakkaalle arvoa, niin että asiakkaan ei tarvitse sitoa resursseja ja ottaa ylimääräistä riskiä. Palvelu on myös ”kieli”, josta on irrotettu pois tekniikan taso ja käsitteet.
Markkinoiden kysyntään vastaamme tarjonnalla, jonka ilmentymä on muotoaan palveluluettelo.

Hyvänä yleisenä esimerkkinä ovat

  • Ravintolapalvelu, jossa alan yrittäjä rakentaa palvelukokonaisuuden ja jossa yksi palvelun ilmentymä on ruokalista. Asiakas tilaa ateriakokonaisuuden, jossa asiakasta kiinnostaa tasalaatuinen tuote makuelämyksineen ja hinta. Hyvä asiakaspalvelu on ekstraa ja jopa kilpailijoista erottuva tekijä.
  • Kuljetuspalvelu, jossa taksiyrittäjä rakentaa palvelukokonaisuuden ja tarjoaa kuljetusta paikasta a paikkaan b nopeimmalla mahdollisella tavalla. Tiedossa ovat myös hinta- ja palvelutaso.

Palveluluettelo

U

Kartoitus

Tavoitteena on auttaa asiakkaitamme toiminnan harmonisoimisessa ja toiminnan kehittämisessä. Lähdemme liikkeelle kartoittamalla tarpeet, haasteet ja kehittämisen kohteen.

Sovi aika ilmaiseen kartoitukseen.

Palvelumuotoilu

Mallinnetaan asiakkaan palvelupolun matka. Palvelumuotoilulla opimme tuntemaan asiakkaat aidoimmillaan, asiakkaiden käyttäytymiset eri tilanteissa, sekä tunnistamaan paremmin asiakkaiden todelliset tarpeet ja kipupisteet. Samalla tunnistetaan episodit, jotka johtavat mm. ostopäätöksiin tai ne loput kymmenen hukattua mahdollisuutta. Seuraavaksi palvelupolkuun ”liimataan” kyvykkyydet, joilla palveluita tuotetaan.

$

Prosessipalvelu

Konsultoidaan ja mallinnetaan prosessiin liittyvissä asioissa. Tarpeen mukaan etsitään ja mallinnetaan ydinprosessit, sekä mahdolliset tukiprosessit. Tärkeintä on varmistaa toiminnalle kriittiset toiminnot.

Arkkitehtuurimielessä noudetaan lähinnä JHS-152 viitemallia.

b

Tietopalvelu

Konsultoidaan tiedonhallinnan näkökulmasta koko tiedon elinkaaren matka luonnista arkistointiin. Tärkeää avata tiedonhallinnan rakenne MDM, käsitemalli, tietoa käyttävät prosessit ja järjestelmät, sidosryhmien että järjestelmien väliset tietovirrat.

(Tarvittaessa myös asianhallinta ja asianohjaus, dokumenttien tiedonhallinta ja tiedonohjaus, sekä datajärven ER-maallinnus).

 

l

Mallinnuspalvelu

Mallinnuksen tarkoitus on visualisoida kohdealue, jolloin on helppo havainnoida toimijat (hlö ja järjestelmät) ja eri toimijoiden suhteet, toimijan roolit, sekä tapahtumien ja tietojen kulku. Syvemmällä tasolla voidaan kuvata mm. ohjelmistot, tiedot yms. elementit, sekä elementtien vuoropuhelut.

Neuvontapalvelu

Arkkitehtuurissa konsultoidaan organisaation tiedonhallintaa (Core palvelu), sekä arkkitehtuurin perinteisessä mielessä toiminta-, järjestelmä- ja teknologiakerrokset.

w

Mentorointipalvelu

Valmennetaan organisaation asiantuntija arkkitehtuurin saloihin.  Luodaan yhteinen smart’n mukainen tavoite, vaiheistetaan ja opitaan.

u

Harkinnassa olet palvelut?

Harkinnassa ovat myös projekti, DevOpps, Kanban, Scrum, Safe ja ITIL – palvelut.

Ole yhteydessä jo tänään:

Together We Are Better!