Tarjottavat palvelut

Palvelu on tapa tuottaa asiakkaalle arvoa, niin että asiakkaan ei tarvitse sitoa resursseja ja ottaa ylimääräistä riskiä. Palvelu on myös ”kieli”, josta on irrotettu tekniikan sanasto ja käsitteet. Markkinoiden kysyntään vastaamme tarjonnalla, jonka ilmentymä on muotoaan palveluluettelo.

Hyvänä yleisenä esimerkkinä ovat

  • Ravintolapalvelu, jossa alan yrittäjä rakentaa palvelukokonaisuuden ja jossa yksi palvelun ilmentymä on ruokalista. Asiakas tilaa ateriakokonaisuuden, jossa asiakasta kiinnostaa tasalaatuinen tuote makuelämyksineen ja hinta. Hyvä asiakaspalvelu on ekstraa ja jopa kilpailijoista erottuva tekijä.
  • Kuljetuspalvelu, jossa taksiyrittäjä rakentaa palvelukokonaisuuden ja tarjoaa kuljetusta paikasta a paikkaan b nopeimmalla mahdollisella tavalla. Tiedossa ovat myös hinta- ja palvelutaso.

Palveluluettelo

Kartoitus

Tavoitteena on auttaa asiakkaitamme toiminnan harmonisoimisessa ja toiminnan kehittämisessä. Lähdemme liikkeelle kartoittamalla tarpeet, haasteet ja kehittämisen kohteen.

Sovi aika ilmaiseen kartoitukseen.

Palvelumuotoilu

Mallinnetaan asiakkaan palvelupolun matka. Palvelumuotoilulla opimme tuntemaan asiakkaat aidoimmillaan, asiakkaiden käyttäytymiset eri tilanteissa, sekä tunnistamaan paremmin asiakkaiden todelliset tarpeet ja kipupisteet. Samalla tunnistetaan episodit, jotka johtavat mm. ostopäätöksiin tai ne loput kymmenen hukattua mahdollisuutta. Seuraavaksi palvelupolkuun ”liimataan” kyvykkyydet, joilla palveluita tuotetaan.

Prosessipalvelu

Konsultoidaan prosessiin liittyvissä asioissa. Kuvataan mm. prosessikartta, toimintamallit, prosessien yhteensopivuus, prosessin sanasto, omistajuus, mittarit, käynnistävä tekijä, toimijat, roolit ja toiminnot. Lisäksi on varmistettava prosessien välinen yhteen toimivuus eri rajapinnoissa. Prosessin tuotos määrittelee käytettävät menetelmät, työkalut ja eri toimijoiden kyvykkyydet.

Tietopalvelu

Konsultoidaan tiedonhallinnan liiketoiminnallisen tiedon näkökulmasta koko tiedon elinkaaren matka luonnista arkistointiin. Tärkeää avata tiedon rakenne, käsitemalli, tietoa käyttävät prosessit ja järjestelmät, sidosryhmien että järjestelmien väliset tietovirrat. Tarvittaessa mallinnetaan myös asianhallintaa ja dokumenttien tiedonhallinta, sekä datajärven ER-mallinnusta.

Jatkuvuuspalvelu

Konsultoimme organisaation jatkuvuuden näkökulmasta liiketoimintaa ja palvelutuotantoa, jossa keskeisintä on tunnustaa kriittiset menestystekijät, prosessit ja prosessien toimijat.

Tarkoituksena on turvata palveluiden saatavuus toiminnan aukioloaikana.

Riskienhallinnan näkökulmasta tämä tarkoittaa, että on tunnistettava mahdolliset häiriötekijät ja poikkeamat, sekä varautumista poikkeustilanteisiin.

 

 

Jatkuvan kehittämisen palvelu

Jatkuvan kehittämisen mallissa kehitetään pienissä iteraatioissa, jotta uusien ratkaisujen käyttöönotto olisi mahdollisimman kevyt ja opitaan uusista ratkaisuista.
Tärkeää on luoda kehitystoiminnalle mittarit, jolloin voidaan osoittaa toiminnan tehokkuus, kustannusvaikutukset ja laadun paranemisella.
Helpoimmat pikavoitot saavutetaan tutkimalla häiriöhallinnan prosesseja, jossa häiriöitä esiintyy tiettyyn komponenttiin.

Neuvontapalvelu

Arkkitehtuurissa konsultoidaan organisaation tiedonhallintaa, sekä arkkitehtuurin perinteisessä mielessä toiminta-, järjestelmä- ja teknologiakerrokset.

Resurssipalvelu

Tarjotaan resurssipalvelua erilaisiin projekteihin, kehitys tai ylläpitotehtäviin.

Mentorointipalvelu

Valmennetaan organisaation asiantuntija arkkitehtuurin saloihin (testi: sinä joka juuri luit tämän sisällön, voitit juuri ilmaisen leivoksen ja kahvin). Luodaan yhteinen smart’n mukainen tavoite, vaiheistetaan, opitaan, mitataan ja opitaan lisää.

Ole yhteydessä jo tänään:

Together We Are Better!

×

Hello!

Klikkaa tästä tummasta kentästä, jos haluat lähettää sähköpostin tai vaaleasta kentästä, jos haluat viestit WhatsAppiin Markkinointi

× Kuinka voin olla avuksi?